CONTACT

Wanden en Plafonds

Henk van den Berg Wanden en Plafonds B.V.
Eendrachtstraat 1
3784 KA Terschuur

Uw contactpersoon is Henk van den Berg
Telefoon (0342) 46 19 61
Mobiel (06) 539 163 21
E-mail info@bergsysteemafbouw.nl

Kamer van Koophandel 50067117

Wij zijn lid van NOA en op onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor afbouwbedrijven, gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.